page_banner6

Newyddion

 • ELECTRIC BIKES: PROS AND CONS

  BEICIAU TRYDAN: MANTEISION AC ANTUR

  Wrth i ni ddechrau gorffen ein trafodaeth am feiciau trydan, bydd yn ddefnyddiol darparu trosolwg o rywfaint o'r wybodaeth bwysicaf yr ydym wedi'i chynnwys hyd yn hyn.Bydd o gymorth i chi wrth i chi lywio byd beiciau trydan i chwilio am y beic perffaith.MANTEISION • Cludiant rhad...
  Darllen mwy
 • PAM DEWIS BEIC ELECTRIC?

  Mae yna nifer o resymau pam y gallai beiciwr - boed yn ddechreuwr, yn arbenigwr, neu rywle yn y canol - ddewis reidio beic trydan.Bydd yr adran hon yn ymdrin â thri o'r ffactorau pwysicaf i'w cadw mewn cof wrth benderfynu a yw beic trydan yn iawn i chi ai peidio.BEICIAU TRYDAN S...
  Darllen mwy
 • Parts Of A Mountain Bike

  Rhannau O Feic Mynydd

  Mae beiciau mynydd wedi dod yn fwyfwy cymhleth dros y blynyddoedd diwethaf.Gall y derminoleg fynd yn ddryslyd.Beth mae pobl yn siarad amdano pan fyddan nhw'n sôn am byst gollwng neu gasetiau?Gadewch i ni dorri trwy rywfaint o'r dryswch a'ch helpu chi i ddod i adnabod eich beic mynydd.Dyma ganllaw i'r holl ran...
  Darllen mwy
 • How To Make An Ebike Faster

  Sut i Wneud Ebeic yn Gyflymach

  Ffyrdd syml o wneud eich e-feic yn gyflymach Mae yna rai pethau hawdd y gallwch chi eu gwneud i wneud eich beic yn gyflymach nad ydyn nhw'n golygu ei addasu na'i osodiadau.1 – Gyrrwch bob amser gyda batri wedi'i wefru Y foltedd y mae eich batri yn ei gynhyrchu bob amser yw'r mwyaf pan fydd wedi'i wefru 100%.Wrth i'r batri ollwng ...
  Darllen mwy
 • Does the weight if your ebike matter?

  Ydy'r pwysau os yw'ch beic yn bwysig?

  Mae'n rhaid i chi feddwl sut rydych chi'n mynd i ddefnyddio'ch ebike i ateb y cwestiwn hwnnw.Os oes angen i chi gario'ch beic modur gyda chi i'ch swyddfa neu ar gludiant cyhoeddus, materion pwysau.Does neb eisiau cario beic 65 pwys o gwmpas.Os oes angen i chi gymudo pellter hir efallai na fydd pwysau mor bwysig...
  Darllen mwy
 • How Much Does A Good EBike Weigh?

  Faint Mae EBike Da yn ei Bwyso?

  Faint mae ebike da yn ei bwyso?Un o'r pethau mwyaf cyffredin i siarad amdano wrth edrych ar feiciau yw faint maen nhw'n ei bwyso?Mae hyn yn wir am e-feiciau a beiciau rheolaidd.Yr ateb cyflym yw bod yr ebike cyfartalog yn pwyso rhwng 50 a 60 pwys.Mae yna e-feiciau sy'n pwyso cyn lleied â 26 pwys ac a...
  Darllen mwy
123456Nesaf >>> Tudalen 1/6